Seirbhísí » Bóithre agus Iompar

Déanann Comhairle Cathrach Chorcaí bainistíocht ar inrochtaineacht chun na Cathrach chun cur ar chumas daoine maireachtáil, oibriú, siopadóireacht a dhéanamh, cuairt a thabhairt agus dul i mbun mórán gníomhaíochtaí gnó sa Chathair. Chuige sin, soláthraíonn sí tosaíochtaí do shiúlóirí, rothaithe, úsáideoirí iompair phoiblí, gluaisteáin agus páirceáil. Tugtar aird ar leith ar inrochtaineacht i Lár na Cathrach atá ina mheánlár le haghaidh gníomhaíochtaí fostaíochta, miondíola agus fóillíochta. Tá feabhas suntasach tagtha ar Lár na Cathrach trí an réimse poiblí feabhsaithe, áiseanna páirceála agus trína thairiscint miondíola agus fóillíochta, a bhfuil feabhas mór tagtha air, do chónaitheoirí na Cathrach agus do chuairteoirí chun na Cathrach araon. Is cúis mhórtais don Chathair í a bheith ar thús cadhnaíochta i ndéanamh forbairt ar roghanna iompair inbhuanaithe agus tá sí bainteach faoi láthair le modhanna iompair atá mar mhalairt ar ghluaisteán príobháideach a spreagadh.

Dúnadh Bóithre agus Malartuithe Slí


City Centre Movement Strategy-Part 8 Planning Notice

Notice under Section 179 of the Planning and Development Act, 2000 and Part 8 of the Planning and Development Regulations 2001 as amended

Cork City Council proposes to undertake development works as part of Phase 1 and Phase 2 of the City Centre Movement Strategy:


Parking Section "Under Construction"

The Parking Section of this website is currently being updated........please click here for more information.


Free Balance Bikes for Cork Creches

In order to promote safer cycling from a young age, Cork City Council would like to subsidise the purchase of up to two balance bikes by Crèches or other Childcare providers in Cork City.


Report a Faulty Street Light

Airtricity Utility Solutions Report a Faulty Street Light


Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine seachas laethanta saoire poiblí.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin: Seirbhísí Páirceála (021) 492 4555  
Seirbhís Custaiméara
(021) 492 4189 / 492 4758  
Rialú Bóithre
(021) 492 4560
Cothabháil ar Bhóithre
(021) 492 4660
Bainistíocht Soghluaisteachta ar Bhóithre
  (021) 492 4452  
Dearadh na mBóithre
(021) 492 4162
Tollán Sheáin Uí Loinsigh
(021) 492 0420 
Uimh. Facs  (021) 492 4515.

ckc-typewriter-icon-58w.jpg Seoladh: Stiúrthóireacht na mBóithre, Seomra 303, 2ú Urlár, Halla na Cathrach, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: coengin@corkcity.ie, roads@corkcity.ie

Eolas Ginearálta

Ár Seirbhísí

  • Páirceáil Íoc ar an nGuthán - ParkMagic
    Ceadaíonn an córas nua seo do thiománaithe íoc as a bpáirceáil ar an tsráid ag baint úsáide as a bhfón póca.