About Us » Mission Statement

Mission Statement/RĂ¡iteas Aidhme

We will be a responsive and innovative local authority, central to improving the quality of life within Cork and taking the lead role in meeting the needs of our communities.

Údarás Áitiúil freagrach agus cruthaitheach a bheidh ionainn, i gcroílár gach iarrachta chun an caighdeán maireachtála a fheabhsú laistigh de Chorcaigh, agus chun tosaigh chun freastal ar riachtanais ár bpobail.

Cork City Hall