Seirbhísí » Áineas, Conláiste agus Cultúr

Tá an Stiúrthóireacht Áineasa, Conláiste agus Cultúir freagrach as conláistí, spóirt, reiligí, ealaíona, leabharlanna, Músaem na Cathrach, Cartlanna na Cathrach, Dóiteán, Cosaint Shibhialta agus Pleanáil Éigeandála, Rialú Tógála, Feidhmiú Tréidliachta, an tSeirbhís Chróinéara agus Gléasra & Innealra.

Áiseanna Spóirt, Oifigeach Forbartha Spóirt, s.rl.
(021) 492 4323 nó sports@corkcity.ie

Galfchúrsa Bardais Mhachan
Is galfchúrsa 18 bpoll é Galfchúrsa Mhachan atá lonnaithe idir Cnoc na Seimre agus inbhear Abhainn na Dúghlaise a bhíonn á mholadh de shíor ag galfairí.

Ionaid Fóillíochta

Tá 3 ionad fóillíochta ag Comhairle Cathrach Chorcaí, Leisureworld Bhaile an Easpaig, Leisureworld Chnoc na Cille agus Leisureworld na Dúghlaise, á fheidhmiú ag Leisureworld ar ár son.  Tá linnte snámha sa 3 áis, agus tá páirceanna, giomnáisiamaí agus sabhnaí i mBaile an Easpaig agus i gCnoc na Cille. Féach ar www.leisureworldcork.com le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tá ionad fóillíochta ag an gComhairle chomh maith, Ionad Acmhainne an Ghleanna, a chorpraíonn páirceanna uile-aimsire, seomraí cruinnithe, cúrsaí sreinge sipe s.rl., arna mbainistiú ag Glen Resource Centre Ltd ar ár son – féach www.glencentre.ie  

Tá 2 halla spóirt faoi dhíon ag an gComhairle atá á mbainistiú CGO Chathair Chorcaí

Halla Spóirt ag Scoil Stiofán Naofa   021- 4961020

Halla Spóirt ag Coláiste Thraolach Mac Suibhne 021 - 4397740

 

Páirceanna

Déanann Roinn na bPáirceanna cothabháil ar roinnt siúlbhealaí agus páirceanna sa Chathair. Tá roinnt páirceanna nua tar éis oscailt le blianta beaga anuas, agus infheistíodh go mór i gclóis súgartha agus i Limistéir Chluichí Ilúsáideora.

R-phost      recreation@corkcity.ie

Gutháin 021 4924323


Plandlann na bPáirceanna (021) 429 4462
Íosta na bPáirceanna, An Tóchar (021) 454 6230
Íosta na bPáirceanna, An Gleann (021) 450 4657
Íosta na bPáirceanna, Cnoc an Aonaigh (021) 430 4431
Páirc an Ghearaltaigh, An Mhairdíog (021) 434 5228
Tionscadal Caipitil na bPáirceanna (021) 492 4441

Déanann Comhairle Cathrach Chorcaí bainistiú ar cheithre Reilig Chathrach:

  • Reilig Naomh Fionn Barra, Bóthar an Ghlaisín, Corcaigh. Guthán: 021- 4545997
  • Reilig Naomh Iósaf, Bóthar na mBuaircíní, Baile Féitheáin, Corcaigh. Guthán: 021-4320191
  • Reilig Naomh Caitríona, Cill Chúile, Co. Chorcaí. Guthán: 021-4300669
  • Reilig Naomh Mícheál & Nua, An Dúcharraig, Corcaigh. Guthán:  021-4357890

r-phost:-  recreation@corkcity.ie

Call for Summer in the Park 2018

Call for Proposals Summer in the Park 2018 - closing date Friday 30th March 2018.

Please see attached details for applying.

 


Christmas Floral Decorations

City Hall Gardener John Dempsey admiring the Christmas Floral Decorations,


Lee Swim

Travel Publishers Fodor have ranked the Lee Swim as No 6 of the most interesting open water swims in the world.


Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine


ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin Oifig Ghinearálta (021) 492 4333 / 4323
 

ckc-typewriter-icon-58w.jpg               ‌ Seoladh: Stiúrthóireacht Áineasa, Conláiste agus Cultúir, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: recreation@corkcity.ie

Spriocanna
  • Timpeallacht nádúrtha na cathrach a chosaint agus a fheabhsú agus caighdeán maireachtála na ngeallsealbhóirí uile a fheabhsú trí dheiseanna áineasa ardchaighdeáin a sholáthar do gach aoisghrúpa.
  • An tseirbhís leabharlainne a fhorbairt mar acmhainn phobail le haghaidh oideachais, áineasa, cultúir, oidhreachta agus foghlama ar feadh an tsaoil.
  • Oibriú leis an bpobal áitiúil agus le gníomhaireachtaí eile chun an baol don bheatha agus do mhaoin a laghdú agus chun freagra éifeachtach agus pras a thabhairt ar thinte agus ar chúinsí éigeandála eile nuair a thagann siad chun cinn.
Ár Seirbhísí

Áineas & Conláiste

Soláthar agus cothabháil na bpáirceanna, siúlbhealaí, ionad fóillíochta, páirceanna spóirt, galfchúrsa, cúirteanna cispheile agus leadóige.

Briogáid Dóiteán Chathair Chorcaí

Galfchúrsa
Galfchúrsa Bardais Mhachan le 18 bpoll curtha ar fáil ag Comhairle Cathrach Chorcaí. Tá sé lonnaithe idir Cnoc na Seimre agus inbhear Abhainn na Dúghlaise

Cosaint Shibhialta Chorcaí