Notice of Poll Local Elections 2019

1. Reáchtálfar vótaíocht chun comhaltaí a thoghadh don toghlimistéar áitiúil seo a leanas ar an Aoine, 24 lá de Bealtaine 2019, idir uaire 7 ar maidin agus 10 san oíche.

 

2. Seo leanas sonraí na n-iarrthóirí  a mbeidh a gcuid ainmneacha san ord atá léirithe ar na páipéir bhallóide:-

 

1. A poll for the election of members for the following local electoral areas will be taken on Friday, 24th of May 2019, between the hours of 7.00 a.m. and 10.00p.m.

 

2. The following are particulars of the candidates, whose names will appear on the ballot papers in the order shown:-