Deontais do thionscnaimh Ghaeilge


Deontais do thionscnaimh Ghaeilge


Cuireann Comhairle Cathrach Chorcaí deontais thionscadail ar fáil do gníomhaíochtaí agus tionscadail atá dírithe ar úsáid na Gaeilge sa chathair a chur chun cinn. Tá an scéim seo faoi stiúrú ag an Grúpa Forbartha Gaeilge, coiste den Chomhairle Chathrach a bhfuil an cuspóir acu úsáid na Gaeilinne i gCorcaigh a spreagadh. €750 nó níos lú an méid a bheidh le bronnadh faoin scéim. Tabhair faoi deara gur féidir leat billeog le breis eolais a chur leis an iarratas más gá. Tá leagan Ghaeilge agus Béarla den fhoirm seo ar fáil thíos le íoslódáil.

Foirm-Iarrthas-2024--Copy.doc (size 55.8 KB)

Grants for Irish language initiatives

Cork City Council offers project grants for activities and projects aimed at promoting the use of the Irish language in the city. This scheme is managed by the Grúpa Forbartha Gaeilge, a committee of the City Council whose objective is to encourage the use of Irish in Cork. The amount to be awarded under the scheme is €750 or less. Note that you can add a sheet with more information to the application if necessary. Irish and English versions of this form are available to download below

Appl-form-for-Irish-Language--PROJECT-Grants-2024.docx (size 39.2 KB)


Tuilleadh eolas / further information


Chris Dorgan

Oifigeach Sinsearach Foirne

+353 21 492 4076

chris_dorgan@corkcity.ie